LANGUAGE:       
Zaufali nam
 
testBroker oferta
 
szukaj w
 
Badania - Chemikalia

Usługi

Informacje

Laboratorium  posiada długie doświadczenie, zwłaszcza w dziedzinie polimerów (tworzyw sztucznych, elastomerów i żywic termoutwardzalnych), materiałów gumowych, modyfikacji i dodatków do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy, itp.

Badania właściowość fizyko-chemicznych

 • Zabawki z tworzyw sztucznych i gumy
 • Kolor
 • zapach
 • wrzenia
 • temperatura topnienia
 • temperatura zapłonu
 • Gęstość
 • Zmienności
 • rozpuszczalność w wodzie
 • rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach

 Analizy Chemiczne

 • chemikaliów czystości
 • identyfikacji i oznaczania ilościowego substancji organicznych i nieorganicznych i materiałów
 • sensoryczna
 • analizie chromatograficznej substancji organicznych
 • analiza widmowa
 • Analiza elementu

Kalibracja sprzętu

 • chromatografii gazowej i płynnej
 • spektrometria absorpcji atomowej, spektrometria z indukcyjnie sprzężoną plazmą
 • X-spektrometrii fluorescencyjnej ray
 • spektroskopii w podczerwieni
 • Analiza elementu węgla (analizator TOC)
 • Spektroskopia UV-VIS
 • grawimetria, analiza miareczkowa
 • mikroskopia, analiza obrazu

Usługi pokrewne

 • Ocena zgodności zgodnnie z  dyrektywami europejskimi  
 • Konsultacje techniczne 
 • Certyfikacja systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
 • Kontrole techniczne

  KONTAKT

© 2008 TestBroker Grupa TQMC
Oznakowanie ce, badania typu ec, znak ce. wyroby medyczne
Projekt & cms: www.zstudio.pl
ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa
tel.: (0-22) 8124096, (0-22) 815 82 57,
e-mail: