LANGUAGE:       
Zaufali nam
 
testBroker oferta
 
szukaj w
 
Środki ochrony indywidualnej
Środki ochrony indywidualnej

Środki ochrony indywidualnej , zanim zostaną wprowadzone do obrotu podlegają obowiązującej ocenie zgodności w zakresie ich bezpieczeństwa. Podstawowe wymagania dla środków ochrony indywidualnej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).Ustanawiające wymagania techniczne dla środków ochrony indywidualnej zgodnie z Dyrektywą 89/686/EWG i ich podział zgodnie z analizą ryzyka na trzy kategorie który określają sposób oceny zgodności wyrobu. Dla kategorii o wyższym ryzyku (II i III. Kategoria) przewiduje się obowiązkowy udział jednostki upoważnionej (jednostka notyfikowana) a dla kategoria I, producent może dokonać oceny zgodności WE samodzielnie, bez udziału jednostki upoważnionej. Indywidualne środki ochronne muszą być oznaczone znakami CE.

Usługi świadczone w ramach oceny zgodności środków OCHRONY INDYWIDUALNEJ
 • Ocenę zgodności przez wybraną jednostkę notyfikowaną zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 89/686/EWG ustanawiającej wymagania techniczne dla środków ochrony indywidualnej

  Ocena pierwszej kategorii wyrobów

  W przypadku prostych środków ochrony indywidualnej pierwszej kategorii wystarczająca jest  oceny zgodności wykonana przez producenta lub importera. Akredytowane laboratorium, lub jednostka certyfikująca może wykonać badania lub ocenę wyrobu. Jednostaka notyfikowana (NB) nie wykonuje takiej oceny.

  Ocena  drugi i trzeci kategorii wyrobów

  Druga kategoria wyrobów wymaga od producenta lub importera (przed wprowadzeniem do obrotu wyrobu) przeprowadzenia oceny zgodności środków ochrony indywidualnej (badania typu WE) przez jednostkę notyfikowaną.

  Trzecia kategoria , producent lub importer, przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu musi zarówno przeprowadzić badania typu ( przez jednostkę notyfikowaną) jak i dokonywać regualrnych przeglądów produkcji produkowanych środków ochrony indywidualnej.
 • Badania wyrobów

  Oferujemy  przeprowadzenie badań i całościowej oceny zgodności wyrobu na następujące środki ochrony indywidualnej :

  • ochrony głowy
  • ochrony oczu
  • chroniące ręce
  • chroniące organizm
  • chroniące nogi
  • Pomoc z standaryzacji usług - normy badania, analizy, informacje techniczne, 
  • Certyfikacji systemów zarządzania (ISO 13485,ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) Kontrole techniczne - statystycznego doboru próby, świadectwa kontroli
  • Ekspertyzy prawne


    KONTAKT

  © 2008 TestBroker Grupa TQMC
  Oznakowanie ce, badania typu ec, znak ce. wyroby medyczne
  Projekt & cms: www.zstudio.pl
  ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa
  tel.: (0-22) 8124096, (0-22) 815 82 57,
  e-mail: