LANGUAGE:       
Zaufali nam
 
testBroker oferta
 
szukaj w
 
Badania - Wyposażenie placów zabaw

Usługi

Wynik badań

 • Akredytowany certyfikat

ZAKRES

Wyposażenie placów zabaw
 • zjeżdzalnie 
 • huśtawki
 • lina
 • prolézadla
 • mały budynek przeznaczony do odtwarzania i wzrost umiejętności dzieci 

Badania wyposażeni placów zabaw

Badanie właściwości fizyko-mechanicznych, palności, materiałów wpływajcych na  zdrowie ludzkie, włącznie z powłokami, łagodzenia skutków naturalnych i sztucznych pole powierzchni, odporności na starzenieni inne parametry.
PN-EN 1176-2 Wyposażenie placów zabaw - Część 2:
Dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek
PN-EN 1176-3 Wyposażenie placów zabaw - Część 3 Dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdzalni
PN-EN 1176-4 Wyposażenie placów zabaw - Część 4 Dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych
PN-EN 1176-5 Wyposażenie placów zabaw - Część 5 Dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli
PN-EN 1176-6 Wyposażenie placów zabaw - Część 6 Dodatkowe szczególne wymagania bezpieczeństwa i metody badań
PN-EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw - Część 7 Instrukcje dotyczące tworzenia, kontroli, konserwacji i eksploatacji
PN-EN 1177 Absorbujących powierzchni plac zabaw Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
ENV 1991-2-3
ENV 1991-2-2
ENV 1991-2-4
Obliczenia temperatury obciążenia wiatrem i śniegiem
 

 USŁUGI

 • Ocena zgodności zgodnie z wymogami krajowymi
 • Coroczny przegląd przez osoby uprawnione w rozumieniu normy EN ISO 1176-7 koncentruje się na ogólny poziom bezpieczeństwa (stan podłoża i jego zmiany w okresie, wykaz stwierdzonych braków i zaleceń w celu poprawy bezpieczeństwa)
 • Czynności kontrolne - Długookresowy-nadzoru nad bezpieczeństwem urządzeń  i  ograniczania skutków wypadków, w rozumieniu normy DIN EN 1176-7 - Wyposażenie placów zabaw - Część 7: Wytyczne dotyczące tworzenia, kontroli, konserwacji i eksploatacji, na podstawie odrębnej umowy o działalności inspekcji. Wyniki są przekazywane w sprawozdaniu z kontroli i wydawane odpowiednie świadectwo kontroli.
 • Certyfikacja i dobrowolna certyfikacja wyrobów
 • Licencja dobrowolny znak certyfikacji "Bezpieczny plac zabaw"
 • Konsultacje techniczne
 • Certyfikacja systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
 • Testy dla złagodzenia skutków powierzchni ziemi trójosiowego - test HIC (Head Injury Criterion) symuluje siły działających na głowę dziecka i wpływu stanu powierzchni.

  KONTAKT

© 2008 TestBroker Grupa TQMC
Oznakowanie ce, badania typu ec, znak ce. wyroby medyczne
Projekt & cms: www.zstudio.pl
ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa
tel.: (0-22) 8124096, (0-22) 815 82 57,
e-mail: