LANGUAGE:       
Zaufali nam
 
testBroker oferta
 
szukaj w
 
Badania - Wyroby dla IKEA

Usługi
 • Oznaczenie formaldehydu w matriale drzewnym
 • Badania wyrobów mających kontakt z wodą


Laboratoria TESTbroker  posiadają duże doświadczenie, zwłaszcza w dziedzinie polimerów (tworzyw sztucznych, elastomerów i żywic termoutwardzalnych), materiałów gumowych, modyfikacji i dodatków do przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy, itp.

HCENA formaldehydu w MATERIAŁÓW DRZEWNYCH

 • W badaniach dla  IKEA stosuje się metody:

  Norma Tytuł
  EN 717-2 Płyty z drewna - Oznaczanie formaldehydu prasowa Część 2: wyciek formaldehydu w drodze analizy gazu
  PL 120 Materiałów drewnianych: Oznaczanie zawartości formaldehydu - Procedura ekstrakcji:  metody perforacji

Uwaga!
W przypadku badania formaldehydu podlegają specjalnym zasadom w zakresie pobierania próbek i identyfikacja - patrz. EN 717-2 (EN 326-1)

 • Badania wyrobó wchodzący w kontakt z żywnością
 • W badaniach dla IKEA stosuje się metody:

  Materiał Norma
  Ceramika: ISO 8391-1, ISO 6486-1, EN 1388-2 Liczba
  Szkło: ISO 7086-1
  Emalie: ISO 4531-1
  Z tworzyw sztucznych: 2002/72/WE, 21CFR 177.xxx, D.M. 21-03-1973, ART12
  Guma / Elastomery: D.M. 21-03-1973, sztuki 15-19, 21CFR 177,2600, D.M. 21-03-1973, art18
  Silikon: BfR XV 21CFR 177,2600
  Stal: D.M. 21-03-1973, art 37
  Wykończenia: 2002/16/WE

INFORMACJA DLA KLIENTÓW

 • Klient kontaktuje się właściwym pracownikiem TESTbroker  przez telefon, e-mail lub listownie. osobiście.
 • Zamówienia można przesłać pocztą, faksem lub e-mail
 • Rozpoczęciem prac nad umową jest:
  • przyjęcie zamówienia
  • wzajemne uzgadnianie cen, zapadalności oraz zakresu prac
  • czas próby, zgodnie z wymogami protokołów zamówień
 • W przypadku badania formaldehydu podlegają specjalnym zasadom w zakresie pobierania próbek i identyfikacja . Protokół pobrania próbki EN 717-2 (EN 326-1)
 • Po zakończeniu pracy w laboratorium znajduje się raport z badań w języku angielskim, zgodnie z wymogami realizacji przedmiotowych norm dla IKEA
 • Sprawozdanie z badań znajduje się w umowie z klientem, zdała jeden z następujących sposobów:
  • listem poleconym
  • osobiście


USŁUGI DODATKOWE  

 • Badania i oceny produktów i materiałów przez akredytowane laboratoria
 • Ocena zgodności wyrobu z wymaganiami danego kraju i dyrektyw europejskich
 • Certyfikacja systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001)
 • Kontrole techniczne

  KONTAKT

© 2008 TestBroker Grupa TQMC
Oznakowanie ce, badania typu ec, znak ce. wyroby medyczne
Projekt & cms: www.zstudio.pl
ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa
tel.: (0-22) 8124096, (0-22) 815 82 57,
e-mail: