LANGUAGE:       
Zaufali nam
 
testBroker oferta
 
szukaj w
 
Zakres oznakowania CE
Zakres oznakowania CEWymagania dla producenta,importera i eksportera 
  • znak CE musi znajdować się na wyrobach, których dotyczą dane dyrektywy i są sprzedawane w krajach UE  
  • znak CE nie jest znakiem jakości. Oznacza tylko, że wyrób spełnia wszystkie wymagania danej dyrektywy (danych dyrektyw)
  • znak CE należy umieścić na wyrobie, opakowaniu, w instrukcji obsługi lub karcie gwarancyjnej
  • znak CE należy umieścić w widocznym miejscu, w sposób czytelny i uniemożliwiający usunięcie
  • znak CE musi mieć minimalny rozmiar 5 mm
  • Wygląd graficzny znaku CE określa norma

Podczas oceny zgodności można wykorzystywać wyniki badań akredytowanych laboratoriów, które zostały wykonane zgodnie ze zharmonizowanymi normami. ( np. Laboratoriów Chńskich).

Pobierz broszurę Oznakowanie CE warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej 

Zapoznaj się z wymagania wprowadzenia na rynek wyrobów

zabawki (dyrektywa Rady 88/378/EHS)
środki ochrony osobistej (dyrektywa Rady 89/686/EHS)
wyroby budowlane (dyrektywa Rady 89/106/EHS)
wyroby medyczne (dyrektywa Rady 93/42/EHS)
aktywne implanty medyczne (dyrektywa Rady 90/385/EHS)
wyroby medyczne do diagnostyki in vitro (dyrektywa Rady 98/79/EHS)
urządzenia elektryczne niskiego napięcia (dyrektywa Rady 2006/95/ES)
kompatybilność elekromagnetyczna (dyrektywa Rady 2004/108/ES)
zbiorniki ciśnieniowe (dyrektywa Rady 87/404/EHS)

© 2008 TestBroker Grupa TQMC
Oznakowanie ce, badania typu ec, znak ce. wyroby medyczne
Projekt & cms: www.zstudio.pl
ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa
tel.: (0-22) 8124096, (0-22) 815 82 57,
e-mail: