LANGUAGE:       
Zaufali nam
 
testBroker oferta
 
szukaj w
 
Kompatybilność elektromagnetyczna

Informacje o warunkach dopuszczenia wyrobu do obrotu

W zakresie kompatybilności elektromagnetycznej obowiązuje obecnie Dyrektywa 89/336/ECC. Jest to jedna z najbardziej kompleksowych dyrektyw nowego podejścia, która wraz z dyrektywami 92/31/ECC, 93/68/ECC oraz 98/13/EC, wpływa na wszystkie sektory przemysłowe związane z produkcją i użytkowaniem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W szczególności dotyczy to urządzeń domowych i przemysłowych, przetwarzania danych, technologii informatycznych oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Sporym ułatwieniem dla wdrażania Dyrektywy i jej stosowania było wydanie praktycznego przewodnika zastosowania dyrektywy EMC (Guidelines On the Application of Council Directive 89/336/EEC), który jest dostępny na stronie internetowej.

W dyrektywie „EMC” definicja zakresu jej stosowania jest bardzo ogólna, gdyż odnosi się do wszelkiego „sprzętu, który może wywoływać zaburzenia elektromagnetyczne lub zaburzenia takie mogą mieć wpływ na jego działanie” (Art. 2, ust. 1), czyli do wszystkich urządzeń przetwarzających energię elektryczną z elementami i podzespołami elektrycznymi i/lub elektronicznymi.

Z wymagań dyrektywy EMC zostały wyłączone:

 
 • urządzenia pasywne, czyli np.: kable, obciążenia rezystancyjne, wtyczki, gniazda, baterie, akumulatory, wentylatory i proste grzejniki (bez automatyki);
 • aparatura, która z natury rzeczy lub cech fizycznych ma poziom emisji (bez stosowania środków specjalnych jak filtrowanie czy ekranowanie) daleko poniżej progów podanych w normach zharmonizowanych (kondensatory, żarówki itp.);
 • aparatura, o której na bazie doświadczeń wiadomo, że jest odporna na zakłócenia o poziomie znacznie przekraczającym podane w normach (silniki indukcyjne, kwarcowe zegarki naręczne);
 • urządzenia, które powodują tylko krótkotrwałe i rzadkie zakłócenia, nie- -zawierające podzespołów elektronicznych aktywnych elektromagnetycznie (np. bezpieczniki, wyłączniki bez aktywnych modułów elektronicznych, włączniki urządzeń);
 • art urządzenia wysokiego napięcia, które stają się źródłem zakłócenia tylko w przypadku zlokalizowanego defektu izolacji 
 
  Z zakresu dyrektywy wyłączono także urządzenia przeznaczone dla radioamatorów, ale tylko w przypadku, gdy są wytwarzane jednostkowo i nie są dostępne w handlu, oraz wszelkie urządzenia, dla których wymagania odnośnie EMC sprecyzowano w innych dyrektywach w sposób bardziej szczegółowy. Dotyczy to w szczególności:
 
 • pojazdów – dyrektywa 72/245/EEC;
 • aktywnych implantów medycznych – dyrektywa 90/385/EEC;
 • urządzeń medycznych – dyrektywa 93/42/EEC;
 • urządzeń medycznych do diagnostyki in vitro – dyrektywa 98/79/EC;
 • wyposażenia lotniczego i statków.
   
Wybrane grupy urządzeń podlegają tzw. wyłączeniom częściowym. Do tej grupy należą np.: nieautomatyczne urządzenia ważące, które w zakresie emisyjności podlegają dyrektywie EMC, a w zakresie odporności na zakłócenia – dyrektywie 90/384/EEC, dotyczącej tych urządzeń. Ciągniki rolnicze i leśne muszą natomiast spełniać wymagania odporności wskazane w dyrektywie EMC, a emisyjności w 75/322/EEC.
  Z zakresu dyrektywy wyłączono także urządzenia przeznaczone dla radioamatorów, ale tylko w przypadku, gdy są wytwarzane jednostkowo i nie są dostępne w handlu, oraz wszelkie urządzenia, dla których wymagania odnośnie EMC sprecyzowano w innych dyrektywach w sposób bardziej szczegółowy. Dotyczy to w szczególności:
 
 • pojazdów – dyrektywa 72/245/EEC;
 • aktywnych implantów medycznych – dyrektywa 90/385/EEC;
 • urządzeń medycznych – dyrektywa 93/42/EEC;
 • urządzeń medycznych do diagnostyki in vitro – dyrektywa 98/79/EC;
 • wyposażenia lotniczego i statków.
   
  Wybrane grupy urządzeń podlegają tzw. wyłączeniom częściowym. Do tej grupy należą np.: nieautomatyczne urządzenia ważące, które w zakresie emisyjności podlegają dyrektywie EMC, a w zakresie odporności na zakłócenia – dyrektywie 90/384/EEC, dotyczącej tych urządzeń. Ciągniki rolnicze i leśne muszą natomiast spełniać wymagania odporności wskazane w dyrektywie EMC, a emisyjności w 75/322/EEC.
   
Z zakresu dyrektywy wyłączono także urządzenia przeznaczone dla radioamatorów, ale tylko w przypadku, gdy są wytwarzane jednostkowo i nie są dostępne w handlu, oraz wszelkie urządzenia, dla których wymagania odnośnie EMC sprecyzowano w innych dyrektywach w sposób bardziej szczegółowy. Dotyczy to w szczególności:
  .
 
 • pojazdów – dyrektywa 72/245/EEC;
 • aktywnych implantów medycznych – dyrektywa 90/385/EEC;
 • urządzeń medycznych – dyrektywa 93/42/EEC;
 • urządzeń medycznych do diagnostyki in vitro – dyrektywa 98/79/EC;
 • wyposażenia lotniczego i statków.
   
  Wybrane grupy urządzeń podlegają tzw. wyłączeniom częściowym. Do tej grupy należą np.: nieautomatyczne urządzenia ważące, które w zakresie emisyjności podlegają dyrektywie EMC, a w zakresie odporności na zakłócenia – dyrektywie 90/384/EEC, dotyczącej tych urządzeń. Ciągniki rolnicze i leśne muszą natomiast spełniać wymagania odporności wskazane w dyrektywie EMC, a emisyjności w 75/322/EEC.
 
 
Z zakresu dyrektywy wyłączono także urządzenia przeznaczone dla radioamatorów, ale tylko w przypadku, gdy są wytwarzane jednostkowo i nie są dostępne w handlu, oraz wszelkie urządzenia, dla których wymagania odnośnie EMC sprecyzowano w innych dyrektywach w sposób bardziej szczegółowy. Dotyczy to w szczególności:
 
 • pojazdów – dyrektywa 72/245/EEC;
 • aktywnych implantów medycznych – dyrektywa 90/385/EEC;
 • urządzeń medycznych – dyrektywa 93/42/EEC;
 • urządzeń medycznych do diagnostyki in vitro – dyrektywa 98/79/EC;
 • wyposażenia lotniczego i statków.
   
  Wybrane grupy urządzeń podlegają tzw. wyłączeniom częściowym. Do tej grupy należą np.: nieautomatyczne urządzenia ważące, które w zakresie emisyjności podlegają dyrektywie EMC, a w zakresie odporności na zakłócenia – dyrektywie 90/384/EEC, dotyczącej tych urządzeń. Ciągniki rolnicze i leśne muszą natomiast spełniać wymagania odporności wskazane w dyrektywie EMC, a emisyjności w 75/322/EEC.
   
 

Wyłączenia dotyczą również elementów, które nie są powszechnie dostępne na rynku (wytwarzane wyłącznie na zamówienie określonego odbiorcy) lub/i nie spełniają funkcji bezpośredniej, czyli gdy do swojej pracy nie wymagają jakiejkolwiek interakcji z innym urządzeniem, np. tranzystory, cewki, kondensatory, tyrystory, triaki, obwody scalone, proste przekaźniki (dwustanowe), diody LED, wyświetlacze ciekłokrystaliczne itp. Aby umożliwić odbiorcy analizę wpływu tego typu elementów na poziomy emisji i odporności finalnego urządzenia, ich producent lub importer powinien dostarczyć pełną instrukcję ich montażu i użytkowania. Oczywiście zawartość dokumentacji zależy od uzgodnień między producentem finalnego urządzenia a dostawcą podzespołów. Jeżeli komponenty spełniają funkcje bezpośrednie i są dostępne na rynku, to polegają one dyrektywie EMC. Dotyczy to np. kart komputerowych, kart mikroprocesorowych, modułów wejścia/wyjścia, płyt głównych, modemów, napędów dysków komputerowych, sterowników programowalnych (PLC), sterowników dźwigów, elektronicznych regulatorów parametrów, zasilaczy, silników (innych niż indukcyjnych), sterowników temperatury itp. Zasady stosowane w odniesieniu do elementów stosuje się również dla finalnych urządzeń. Jeżeli są one przeznaczone do swobodnego obrotu i są powszechnie dostępne, to konieczne jest dokonanie pełnej oceny zgodności z wymaganiami dyrektywy. W pozostałych przypadkach wystarczająca jest instrukcja montażu i użytkowania.

Stosowanie dyrektywy EMC w odniesieniu do systemów, czyli kilku połączonych urządzeń w celu realizacji określonych funkcji, nie jest już tak jednoznaczne. Integrator systemu, który łączy ze sobą wspomniane urządzenia, musi określić czy warunki środowiska, w którym system ma być zainstalowany, odpowiadają warunkom instalacji określonym przez producentów wszystkich składników systemu. Jeżeli warunek ten jest spełniony i każde urządzenie jest oznaczone znakiem CE, to nie ma potrzeby przeprowadzania oceny zgodności (np. dla systemu komputerowego ze standardowymi urządzeniami peryferyjnymi).

Jeżeli warunek ten nie jest spełniony lub system sprzedawany jest jako pojedyncza jednostka handlowa, to pomimo tego, że został złożony wyłącznie z urządzeń oznakowanych CE, musi być on poddany procedurze oceny zgodności. Dotyczy to m.in. jednostek centralnych komputerów złożonych z różnych elementów i zamkniętych we wspólnej obudowie. Obowiązek ten spoczywa na integratorze, który musi też wystawić deklarację zgodności i opracować instrukcję dla systemu ze szczegółowym wykazem składników. To integrator ponosi odpowiedzialność za błędną ocenę lub brak odpowiednich działań, gdyż to on przekazuje system do użytkowania

  KONTAKT

© 2008 TestBroker Grupa TQMC
Oznakowanie ce, badania typu ec, znak ce. wyroby medyczne
Projekt & cms: www.zstudio.pl
ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa
tel.: (0-22) 8124096, (0-22) 815 82 57,
e-mail: