LANGUAGE:       
Zaufali nam
 
testBroker oferta
 
szukaj w
 
Urządzenia ciśnieniowe

Informacje o warunkach dopuszczenia wyrobu do obrotu

Przed umieszczeniem na rynku urządzeń ciśnieniowych kategorii I do IV, muszą one zostać poddane przez wytwórcę właściwym procedurom oceny zgodności. Procedury oceny zgodności podzielić można na procedury związane z projektowaniem oraz z wytwarzaniem. Według poniższego schematu ukazano sposób doboru procedur. Procedury związane z projektowaniem to procedury B, B1. Procedury związane z wytwarzaniem to procedury: C, D, E, F. Ponadto stosowane są oparte na systemach jakości procedury D, D1,E, E1, H, H1. Opisy działalności wytwórców i jednostek notyfikowanych w dyrektywie PED zasadniczo odpowiadają opisom zawartym w Blue Guide.

Bez systemu jakości

Z systemem jakości

•  Moduł A: Kontrola wewnętrzna produkcji
•  Moduł A1: Kontrola wewnętrzna produkcji + 
    nadzorowanie oceny końcowej
•  Moduł B: Badanie typu WE
•  Moduł B1: Badanie projektu WE
•  Moduł C1: Zgodność z typem
•  Moduł F: Weryfikacja wyrobu
•  Moduł G: Weryfikacja jednostkowa WE

•  Moduł D: Zapewnienie jakości produkcji
•  Moduł D1: Zapewnienie jakości produkcji
•  Moduł E: Zapewnienie jakości wyrobu
•  Moduł E1: Zapewnienie jakości wyrobu
•  Moduł H: Pełne zapewnienie jakości
•  Moduł H1: Pełne zapewnienie jakości z badaniem
    projektu i nadzorem specjalnym w ramach oceny
    końcowej

Zgodnie z założeniami dyrektyw Nowego Podejścia oznakowanie CE oznacza, że urządzenie (w tym przypadku zbiornik) spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa wszystkich mających zastosowanie dyrektyw. 

Więcej informacji czytaj przewodnik urządzenia ciśnieniowe

Najczęściej popełniane błędy
 • Brak oznakowania CE na każdym wyrobie
 • Brak deklaracji WE potwierdzającej, że urządzenie spełnia wymagania zasadnicze, stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.
 • Brak oznaczeń:
  - roku produkcji urządzenia ciśnieniowego,
  - oznaczenia serii lub partii urządzenia ciśnieniowego,
  - zasadniczych najwyższych i najniższych parametrów dopuszczalnych,
  - pojemności V urządzenia ciśnieniowego (w litrach),
  - ciśnienia nastawionego urządzenia zabezpieczającego (w barach),

  KONTAKT

© 2008 TestBroker Grupa TQMC
Oznakowanie ce, badania typu ec, znak ce. wyroby medyczne
Projekt & cms: www.zstudio.pl
ul. Mydlarska 47, 04-690 Warszawa
tel.: (0-22) 8124096, (0-22) 815 82 57,
e-mail: